توریک روزه پیست اسکی آبعلی | 1396/10/29

اقامت

روز محل توضیح

پذیرایی

روز صبحانه ناهار میان وعده - عصرانه شام
مکان توسط مکان توسط مکان توسط مکان توسط


توضیحات مهم

شرایط و مقررات

850,000 ریال
بدون ناهار

1 روزه | از 1396/10/29 تا 1396/10/29
جاذبه های گردشگری ایران

برف بازی-مسابقه آدم برفی

اطلاعات حرکت
محل حرکت : میدان سپاه
زمان حرکت : 1396/10/29 - ساعت 5
وسیله نقلیه : اتوبوس توریستی
وسایل ضروری
وسایل پیشنهادی

نکات مهم