countView : 54 dateUpdate : 19 اسفند 1396 - 09:48
countView : 62 dateUpdate : 03 دی 1396 - 02:38
countView : 134 dateUpdate : 03 دی 1396 - 02:29
countView : 147 dateUpdate : 03 دی 1396 - 02:22
countView : 142 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 19:04
countView : 144 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 18:34
countView : 119 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 18:14
countView : 133 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 18:07
countView : 122 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 18:01
countView : 132 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 18:00
countView : 127 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 17:43
countView : 135 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 17:25
countView : 223 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 01:58
countView : 156 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 00:56
countView : 207 dateUpdate : 26 آذر 1396 - 00:17
countView : 163 dateUpdate : 24 آذر 1396 - 23:49
countView : 139 dateUpdate : 23 آذر 1396 - 22:31
countView : 134 dateUpdate : 23 آذر 1396 - 22:02
countView : 159 dateUpdate : 23 آذر 1396 - 21:57
countView : 128 dateUpdate : 23 آذر 1396 - 20:37
countView : 147 dateUpdate : 22 آذر 1396 - 23:01
countView : 154 dateUpdate : 22 آذر 1396 - 23:01
countView : 186 dateUpdate : 21 آذر 1396 - 01:46
countView : 157 dateUpdate : 19 آذر 1396 - 10:37
countView : 150 dateUpdate : 19 آذر 1396 - 10:34
countView : 168 dateUpdate : 18 آذر 1396 - 01:29
countView : 167 dateUpdate : 18 آذر 1396 - 01:20
countView : 166 dateUpdate : 18 آذر 1396 - 01:11
countView : 164 dateUpdate : 18 آذر 1396 - 00:55
countView : 156 dateUpdate : 18 آذر 1396 - 00:44
countView : 153 dateUpdate : 18 آذر 1396 - 00:31
countView : 167 dateUpdate : 13 آذر 1396 - 01:24
countView : 173 dateUpdate : 13 آذر 1396 - 01:07
countView : 190 dateUpdate : 13 آذر 1396 - 00:59
countView : 167 dateUpdate : 13 آذر 1396 - 00:38
countView : 149 dateUpdate : 13 آذر 1396 - 00:11
countView : 150 dateUpdate : 13 آذر 1396 - 00:00
countView : 156 dateUpdate : 10 آذر 1396 - 22:25
countView : 150 dateUpdate : 10 آذر 1396 - 22:13
countView : 150 dateUpdate : 10 آذر 1396 - 22:12
countView : 150 dateUpdate : 10 آذر 1396 - 21:42
countView : 186 dateUpdate : 09 آذر 1396 - 02:41
countView : 163 dateUpdate : 09 آذر 1396 - 02:27
countView : 162 dateUpdate : 09 آذر 1396 - 02:07
countView : 149 dateUpdate : 09 آذر 1396 - 01:51
countView : 142 dateUpdate : 04 آذر 1396 - 12:11
countView : 198 dateUpdate : 04 آذر 1396 - 12:10
countView : 169 dateUpdate : 04 آذر 1396 - 12:10
countView : 222 dateUpdate : 04 آذر 1396 - 12:03
countView : 202 dateUpdate : 04 آذر 1396 - 12:02
countView : 174 dateUpdate : 29 آبان 1396 - 23:13
countView : 357 dateUpdate : 24 آبان 1396 - 01:13
countView : 174 dateUpdate : 24 آبان 1396 - 00:38
countView : 169 dateUpdate : 24 آبان 1396 - 00:37
countView : 176 dateUpdate : 21 آبان 1396 - 10:46
countView : 180 dateUpdate : 21 آبان 1396 - 10:29
countView : 181 dateUpdate : 16 آبان 1396 - 14:58
countView : 162 dateUpdate : 16 آبان 1396 - 14:56
countView : 159 dateUpdate : 09 آبان 1396 - 01:05
countView : 162 dateUpdate : 03 آبان 1396 - 10:47
countView : 246 dateUpdate : 26 مهر 1396 - 16:11
countView : 221 dateUpdate : 19 مهر 1396 - 16:46
countView : 180 dateUpdate : 19 مهر 1396 - 15:47
countView : 204 dateUpdate : 18 مهر 1396 - 13:56
04 آذر 1396 - 12:02
هتل ارم بزرگ

هتل ارم کیش

هتل ارم بزرگ کیش

 

اطلاعات عمومی

مجموعه هتل بزرگ ارم کیش واقع در بلوار خیام، در زمینی به مساحت ۵۰.۰۰۰ متر مربع در شمال شرقی جزیره ی زیبا کیش با زیر بناء ۴۳۰۰۰ متر مربع احداث گردیده است. این هتل در سال ۱۳۸۴ افتتاح گردید وآخرین بازسازی را در سال ۱۳۹۶ انجام داده است. چشم انداز برخی از اتاق های این هتل به گونه ای است که شما نظاره گر دریا وساحل آن بوده و به شما امکان بهره بردن از هوا و طبیعت زیبای کیش را می دهد.

 

 

 فاصله هتل تا مکان های مهم شهر

 

 • فاصله تا مسير ويژه دوچرخه سواري

۱۶ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۹۵۲ متر)

 

 • فاصله تا پلاژآقایان

۷ دقیقه پیاده (۵۶۱ متر)

 

 • فاصله تا پارک دلفینها

۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۴ متر)

 

 • فاصله تا باغ پرندگان

۹ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۳۰ متر)

 

 • فاصله تا کارتینگ

۵ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۹۱۳ متر)

 

 • فاصله تا بولینگ مریم

۶ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۷۲۹ متر)

 

 • فاصله تا کیبل اسکی

۱۴ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۱۷۹ متر)

 

 • فاصله تا حافظیه

۵ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۵۵۲ متر)

 

 • فاصله تا پدیده شاندیز

۱۴ دقیقه با خودرو (۹ کیلومتر و ۶۰ متر)

 

 • فاصله تا گذر هنرمندان

۵ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۵۸۰ متر)

 

 • فاصله تا بازار پردیس یک

۷ دقیقه پیاده (۵۵۹ متر)

 

 • فاصله تا بازار پردیس2

۱۱ دقیقه پیاده (۸۹۲ متر)

 

 • فاصله تا بازار پانیذ

۱۲ دقیقه پیاده (۹۳۸ متر)

 

 • فاصله تا بازار مرجان

۵ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۳۸۳ متر)

 

 • فاصله تا مرکز تجاری

۱۷ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۳۷۴ متر)

 

 • فاصله تا هایپرمارکت

۱۳ دقیقه پیاده (۹۹۷ متر)

 

 • فاصله تا پارک هنگام

۹ دقیقه پیاده (۷۷۱ متر)

 

 • فاصله تا بازار مريم

۸ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۲۲۳ متر)

 

 • فاصله تا بازار كيش مال

۱۳ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۵۴ متر)

 

 • فاصله تا بازار پديده

۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۹۵۸ متر)

 

 • فاصله تا فرودگاه

۱۳ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۱۵۳ متر)

 

 • فاصله تا فلای بورد

۱۴ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۱۵۳ متر)

 

 • فاصله تا اسکه میرمهنا

۳۰ دقیقه با خودرو (۸ کیلومتر و ۲۱۸ متر)

 

 • فاصله تا پارک سیمرغ

۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۶۴۴ متر)

 

 • فاصله تا بازار زيتون

۱۹ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۵۱۹ متر)

 

 • فاصله تا پارک مرجان

۶ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۷۷۹ متر)

 

 • فاصله تا بازار دامون دريا 1

۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۳۱۷ متر)

 

 • فاصله تا بازار دامون دريا 2

۹ دقیقه با خودرو (۳ کیلومتر و ۱۹۶ متر)

 

 • فاصله تا رويال مال

۱۶ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۲۷۰ متر)

 

 • فاصله تا مركز خريد ديپلمات

۱۹ دقیقه با خودرو (۱۲ کیلومتر و ۵۰۵ متر)

 

 • فاصله تا بازار بهكيش

۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۹۷۰ متر)

 

 • فاصله تا خيابان رودكي

۱۷ دقیقه پیاده (۱ کیلومتر و ۳۷۲ متر)

 

 • فاصله تا ميدان پرديس

۱۱ دقیقه پیاده (۸۸۰ متر)

 

 • فاصله تا ميدان آبشار

۲ دقیقه پیاده (۱۵۵ متر)

 

 • فاصله تا روستا باغو

۲۱ دقیقه با خودرو (۱۵ کیلومتر و ۴۸۲ متر)

 

 • فاصله تا بيمارستان فوق تخصصي كيش

۱۳ دقیقه با خودرو (۷ کیلومتر و ۶۳۸ متر)

 

 • فاصله تا دهكده المپيك

۱۷ دقیقه با خودرو (۱۰ کیلومتر و ۱۳۹ متر)

 

 • فاصله تا بلوار ساحل

۵ دقیقه پیاده (۲ کیلومتر و ۵۰۸ متر)

 

 • فاصله تا سينما لبخند

۱۰ دقیقه با خودرو (۴ کیلومتر و ۸۵۳ متر)

 

 

امکانات هتل

 •  رستوران
 •  فضای سبز
 •  لابی
 •  آسانسور
 •  سالن کنفرانس
 •  سالن اجتماعات
 •  اعلام حریق
 •  سالن بدنسازی
 •  نمازخانه
 •  آرایشگاه
 •  خودپرداز
 •  کافی شاپ
 •  باشگاه بیلیارد
 •  پارکینگ
 • کافی‌نت
 •  استخر، سونا و جکوزی
 •  فروشگاه
 •  اینترنت در قسمت لابی